ICAN jobber for en atomvåpenfri verden

Atomvåpen er det verste og mest umenneskelige masseødeleggelsesvåpenet verden har sett. ICAN samarbeider med overlevende fra atombombeangrepene mot Hiroshima og Nagasaki, samt ofre for prøvesprengninger fra forskjellige deler av verden.

 

Atomvåpen bryter internasjonal lov, medfører katastrofale humanitære konsekvenser, forårsaker alvorlig miljøskade og undergraver nasjonal og global sikkerhet. Våpnene legger beslag på enorme offentlige ressurser som kunne blitt brukt til å dekke menneskelige behov og oppnå grønn omstilling. 

 

I Norge jobber vi for: