En atomvåpenfri verden | er mulig | er nødvendig | haster

Den 7. juli 2017 vedtok 122 land et forbud mot atomvåpen i FN. Et flertall av verdens stater anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med massemord av sivile. ICAN Norge består av rundt 60 organisasjoner som alle ønsker at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Bli med i den globale kampanjen for en atomvåpenfri verden!