Hiroshimadagen 2023 - Vi minnes ofrene med handling

4. august 2023


Markering av Hiroshimadagen i Hiroshima. Foto: Tim Wright/ICAN. 

Hiroshimadagen 2023
Vi minnes ofrene med handling

 

Kjære ICAN-venner,

6. august er det 78 år siden USA bombet Hiroshima med atomvåpen. Tre dager senere led innbyggerne i Nagasaki samme skjebne. Før utgangen av 1945 hadde over 210.000 mennesker mistet livet i de to byene. De overlevende forteller om bilder som ikke vil forlate minne, om en enorm ødeleggende kraft og om frykten for sykdommer fra radioaktiv stråling. 

I dag skal vi minnes ofrene og lytte til de som faktisk vet hva atomvåpen er, de overlevende. De ber ikke om hevn, men advarer oss om de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og ber oss sørge for at ingen noen gang skal måtte oppleve det de opplevde.

 

   
  Markering av Hiroshimadagen med lanterner. Foto: Hilde Kvivik Kavli  

 

 

Og det finnes håp. Det store flertallet av FNs medlemsland godtar ikke atomvåpen som en legitim sikkerhetsstrategi og gikk i 2017 sammen og forbød atomvåpen. I 2021 trådte forbudet i kraft og er nå en del av internasjonal lov. FNs atomvåpenforbud skaper en ny og sterkere norm mot atomvåpen og vi ser allerede at det fungerer; stadig flere stater slutter seg til forbudet og finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien. Norge er blant et lite mindretall som tviholder på retten til å bli forsvart av masseødeleggelsesvåpen. Ved å stå utenfor forbudet, skjermer Norge atomvåpenstatene fra presset om nedrustning som forbudet skaper.   

Vi minnes ofrene med handling og krever at Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud. 

Bor du i Oslo?

Kom innom Youngstorget og se de sterke bildene fra Against the Bomb. Utstillingen åpner fredag 4. august kl. 16.00 av Marianne Borgen, ordfører i Oslo, og blir stående fram til lørdag 12. august. 

 

 

   

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge