Første humanitære uttalelse

2012: 16 land, med Sveits først i rekken, avgir en serie av felles uttalelser om de humanitære konsekvensene av atomvåpenbruk, og oppfordrer alle land til å «styrke sin innsats for å gjøre atomvåpen ulovlig». Støtten til disse erklæringene vokser for hver gjentakelse. Til slutt har 159 stater, omtrent 80 prosent av FNs medlemsland, sluttet seg til appellen