FNs atomvåpenforbud fortsetter å være lyspunktet i arbeidet for kjernefysisk nedrustning

5. desember 2023

Bilde: Stor glede da statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud ble avsluttet med en sterk politisk erklæring. Foto: ICAN|Darren Ornitz

FNs atomvåpenforbud fortsetter å være lyspunktet i arbeidet for kjernefysisk nedrustning

 

Et stort antall stater vedtok fredag 1. desember en banebrytende politisk erklæring på statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud. Selv når det virker som alt går feil vei, viser statspartene til FNs atomvåpenforbud lederskap i arbeidet for en verden uten atomvåpen. Under kan du lese om noen av høydepunktene fra statspartsmøtet: 

Stater som faktisk ønsker å få til noe

FNs atomvåpenforbud har samlet statene som faktisk ønsker å få til kjernefysisk nedrustning, som ikke godtar dobbeltstandarder og kaller kjernefysisk avskrekking det det er; et stort sikkerhetsproblem. 

Hele 94 stater deltok på møtet som statspart eller observatør. Møtet ble avsluttet med en sterk politisk erklæring og en rekke nye beslutninger, der statspartene identifiserte kjernefysisk avskrekking som et sikkerhetsproblem og et hinder for nedrustning. 

Berørte samfunn i sentrum

Statspartsmøtet til FNs atomvåpenforbud er som natt og dag til møtene i Ikkespredningsavtalen. Statspartene gir plass til forskere, overlevende og sivilt samfunn. De er lytter til ny kunnskap, hører på de som faktisk har følt konsekvensene av atomvåpen på kroppen og prioriterer inkludering av sivilt samfunn.  

Bilde: Hinamoeura Morgant-Cross, overlevende og parlamentsmedlem i Tahiti. Foto: ICAN|Darren OrnitzNorge var tilstede

Det er bra at Norge er tilstede der samtaler om nedrustning foregår og går i dialog med statene som er part i avtalen, men det er ikke nok. Norge tok ikke avstand fra atomvåpen, men støttet i stedet indirekte trusler om massedrap av sivile gjennom å støtte opp om ideen om kjernefysisk avskrekking, og utplasserte amerikanske atomvåpen i Europa. 

Regjeringen har vært tydelige på at russisk utplassering av atomvåpen i Belarus er en uansvarlig eskalering. Når de samtidig eksplisitt velger å støtte USAs utplassering av atomvåpen i fem europeiske stater, blir dobbeltmoralen og dobbeltstandaren svært påtagelig. Støtten til utplassering av atomvåpen er malplassert. I en tid der normen om ikke-spredning svekkes, må Norge bidra til å styrke normen mot atomvåpen og heve terskelen for utplassering av atomvåpen. 

Norge må ta avstand fra verdens verste masseødeleggelsesvåpen og slutte seg til de statene som jobber for å styrke normen mot atomvåpen og heve terskelen for bruk gjennom å slutte oss til FNs atomvåpenforbud.   


Du kan se de daglige oppdateringene fra statspartsmøtet på MSP-TV.

 

   

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge