FN-Mandat

2016: En arbeidsgruppe for nedrustning i FN samles i Genève for å diskutere nye tiltak for å oppnå en atomvåpenfri verden. Gruppen anbefaler forhandlinger om en traktat som skal forby atomvåpen, som Røde Kors hyller for å ha «potensielt historiske implikasjoner». To måneder senere stemmer 123 stater for å etablere et formelt FN-mandat for forhandlinger om en forbudstraktat.