FN ber om avskaffelse av atomvåpen

24. januar 1946: I sin aller første resolusjon ber FNs generalforsamling om fullstendig avskaffelse av atomvåpen og setter opp en kommisjon med ansvar for problemer med oppdagelsen av atomkraft