Felles brev til partiene som forhandler om regjeringsmakt

Atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel, og faren for bruk av disse våpnene er dessverre økende. En ny norsk regjering har en enestående mulighet til å sette atomnedrustning på agendaen.

Skrevet av Tuva Widskjold

Dette er et felles brev fra 20 av ICAN Norges partnerorganisasjoner til de tre partiene som forhandler om regjeringsmakt etter Stortingsvalget i 2021. 

 

Kjære Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Gratulerer med valgresultatet! 

Atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel, og faren for bruk av disse våpnene er dessverre økende. Dere har nå en enestående mulighet til å sette atomnedrustning på agendaen. 

For å vise at Norge mener alvor om målet om en verden fri for atomvåpen, og for å legge press på atomvåpenstatene om å inngå forhandlinger om gjesidig nedrustning, bør en ny regjering:

 

 • Signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud
 • Jobbe for at flere av våre allierte slutter seg til FNs atomvåpenforbud 
 • I påvente av tilslutning ønske intensjonen i avtalen velkommen og delta som observatør på statspartsmøte i mars 2022. 

 

Forrige gang Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti satt i regjering tok Norge initiativ til den første av flere mellomstatlige konferanser som satt fokus på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og den uakseptable risikoen disse våpnene utgjør. Det humanitære initiativet ledet fram til FNs atomvåpenforbud, vedtatt av 122 stater i 2017. Forbudet tråde i kraft 22. januar i år. Under Erna Solbergs to regjeringsperioder har dessverre Norge trukket seg ut av prosesser relatert til FNs atomvåpenforbud, og har på den måten skjermet atomåpenstatene fra presset den nye forsterkede normen mot atomvåpen som FNs atomvåpenforbud skaper.   

 

Informasjon om statspartsmøtet mars 2022

FNs generalsekretær har sendt ut en invitasjon til alle stater om å delta som observatør på det første statspartsmøte, inkludert til Norge. Å søke observatørstatus er det ansvarlige å gjøre for alle stater som er opptatt av et regelbasert internasjonalt samfunn og multilateralisme. Da det er diskusjon i Norge og på Stortinget om norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud, vil det være fornuftig av Norge å være til stede for å observere. 

Sverige og Finland har allerede bekreftet at de skal delta som observatører, så det er mulig å ta en nordisk tilnærming. Norge kan ta viktig initiativ innad i NATO og få med seg flere av NATOs medlemsland på å delta som observatør. Blant NATOs medlemsland ventes det at Belgia (der fire av sju koalisjonspartnere støtter FNs atomvåpenforbud) vil søke observatørstatus. Det samme forventes det at en ny koalisjonsregjering i Tyskland vil gjøre. Det sosialdemokratiske partiet SPD har vedtatt at de ønsker at Tyskland skal delta som observatør på det første statspartsmøte. 

Norge er opptatt av verifikasjon av nedrustning, som er et av de sentrale temaene som kommer til å diskuteres på statspartsmøtet. For å beholde troverdigheten rundt Norges engasjement på verifikasjon bør Norge stille opp og vise interesse for andre staters perspektiv på verifikasjon. 

 

Signert:

 1. Henriette Westhrin, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp
 2. Anja Bakken Rise, Leder Framtiden i Våre Hender
 3. Berit Hagen Agøy, Internasjonal direktør, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.
 4. Erhard Hermansen, Generalsekretær Norges Kristne Råd
 5. Tonje Tovik, Framfylkingen, LOs barne og familieorganisasjon
 6. Fredrik Glad-Gjernes, Daglig leder KFUK-KFUM Global
 7. Anja Lillegraven, Daglig leder Norske leger mot atomvåpen
 8. Naja Amanda Lynge Møretrø, Leder Changemaker
 9. Elsa-Britt Enger, Bestemødre for Fred
 10. Penny Heymans, Kvekersamfunnet
 11. Lars Egeland, Nestleder i Nei til Atomvåpen
 12. Edel-Marie Haukland, Leder Kristelig Folkepartis Ungdom
 13. Alexander Fossen Lange, Internasjonal leder Sosialistisk Ungdom
 14. Julie Rødje, Leder i Spire
 15. Atle Sommerfeldt, Biskop i Borg
 16. Geir Hem, Stopp NATO
 17. Henriette Smeby, Fungerende leder Norges kristelige studentforbund
 18. Oda Andersen Nyborg, Daglig leder Norges Fredsråd
 19. Solveig Ugland, Landsrådsleder Røde Kors Ungdom
 20. Ammal Ahmed Haj Mohamed, Leder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
 21. Tuva Widskjold, Koordinator ICAN Norge