Et nytt humanitært fokus

2010: Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen vedtar atomvåpennedrusting som en øverste prioritet, og alle parter i ikkespredningsavtalen (NPT), inkludert fem stater med atomvåpen, uttrykker sin «dype bekymring for de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen». Dette gir grunnlaget for framtidige uttalelser og konferanser om temaet.