Dette skjer om ett atomvåpen detonerer over Norge

23. september 2023

 

Ny rapport:

Dette skjer om ett atomvåpen detonerer over Norge

 

Kjære ICAN-venner,

I dag lanserte Norske leger mot atomvåpen rapporten Ingen hjelp å få. Atomvåpen og helsevesenets kollaps. Rapporten estimerer de humanitære konsekvensene av en detonasjon av en 100 kilotonns atombombe over de fire norske byene; Oslo, Bergen, Tronheim og Tromsø.

Konklusjonen er skremmende. I Oslo vil nesten halvparten av befolkning dø eller bli skadet av selve eksplosjonen. Mange av byens leger og helsepersonell vil selv være blant ofrene og ute av stand til å hjelpe de skadde pasientene. Sykehus vil være ødelagt og sengeplassene få. 

"Det er umulig å håndtere de humanitære og medisinske konsekvensene av en atomvåpenkatastrofe. Med hundretusener av skadde personer, sykehus i ruiner, rasert infrastruktur og ødelagte medisinske hjelpemidler, kan ikke helsetjenesten yte noe i nærheten av tilstrekkelig hjelp."

Les tallene for alle byene i rapporten her. 

Det vi ikke kan kurere, må vi forebygge. Så lenge atomvåpen finnes, er det fare for at de blir brukt. Det kan være en villet handling, men også en misforståelse eller teknisk svikt. Heldigvis er ikke atomvåpen noen naturlov. Atomvåpen kan avskaffes, og et viktig steg på veien er å forby og stigmatisere disse masseødeleggelsesvåpnene. Norge må slutte seg til FNs atomvåpenforbud, den eneste internasjonale avtalen som forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen. 

Fortell om den nye rapporten på twitter, facebook og instagram.

 

   

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge