Det humanitære løftet

9. desember 2014: Østerrike er vert for den tredje konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, og skaper et løfte om å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen, som alle land er velkomne til å ta del i