Vi sender deg mer informasjon om hvordan du kan få din kommune med på laget.