Hva er ICAN Cities Appeal?

ICAN Cities Appeal er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk.

Traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden». Når statlige myndigheter somler, sier befolkningen ifra og stadig flere byer og kommuner tar et klart standpunkt mot det verste masseødeleggelsesvåpenet i verden.

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor den viktige, globale avtalen som forbyr atomvåpen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.