Beatrice Fihn slutter som leder i ICAN

Beatrice Fihn slutter som leder i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), etter ni år rollen.

Skrevet av Maja Fjellvær Thompson

22. November delte ICAN nyheten om at Beatrice Fihn slutter som leder i januar 2023. Under Fihns ledelse ble kampanjen tildelt Nobels fredspris i 2017 og spilte en nøkkelrolle i vedtaket og implementeringen av FNs atomvåpenforbud. I løpet av hennes tid i ICAN, har kampanjen nesten tredoblet seg i størrelse, utviklet seg til en virkningsfull og progressiv global bevegelse for nedrustning, og mobilisert en ny generasjon av aktivister.

- Jeg har vært enormt privilegert som har brukt nesten et tiår på å bygge denne viktige kampanjen. Gjennom min tid i ICAN har vi oppnådd utrolige fremskritt for å få det internasjonale samfunnet til å utvikle en ny internasjonal lov som forbyr atomvåpen, skriver Fihn på Instagram. (…) Jeg er veldig trygg på å overlate ledelsen til noen nye, og jeg vet at ICAN vil lykkes og nå målet sitt, fortsetter hun.

Siden Fihn ble utnevnt til leder i 2014, har ICAN vokst raskt i både størrelse og innflytelse. Under hennes ledelse vokste kampanjen til å bestå av mer enn 650 partnerorganisasjoner i 110 land, og fikk over 120 regjeringer til å fremforhandle og vedta atomvåpenforbudet. Sammen med Hiroshima-overlevende, Setsuko Thurlow, mottok Beatrice Fihn Nobels fredspris i 2017 på vegne av ICAN, og kampanjen gikk raskt videre for å få stater til å ratifisere traktaten for å sette den i kraft som en ny, banebrytende internasjonal lov. Traktaten har i dag har 91 signaturer og 68 ratifikasjoner.

Den internasjonale styringsgruppen (ISG) i ICAN, vil nå gjennomføre en åpen rekruttering av en ny leder som skal å bygge videre på arbeidet til Fihn og drive ICANs arbeid med FNs atomvåpenforbud framover.

Fihn trekker seg fra det daglige arbeidet med kampanjen i slutten av januar 2023, men vil fortsette å støtte ICAN og atomvåpenforbudet. Inntil ny leder er ansatt, tiltrer kampanjekoordinator, Daniel Högsta, fra 1.februar i rollen som leder.

 

*Dette er en oversatt, og delvis endret, versjon av ICANs artikkel.

Foto: ICAN | Aude Catimel