Bakgrunn: Oppenheimer og Manhattanprosjektet

Sjekk ut dette før du ser Oppenheimer.

Skrevet av Tuva Widskjold

Oppenheimer og Manhattanprosjektet

Hvem var Oppenheimer? 

Robert Oppenheimer var en amerikansk fysiker. Han var direktør for Los Alamos-laboratoriet under andre verdenskrig, og blir ofte kalt "atombombens far" for sin rolle i Manhattanprosjektet - et forsknings- og utviklingsprosjekt som utviklet de første atomvåpnene.

 

Var Oppenheimer motstander av atomvåpen?

Oppenheimer kritiserte ikke eksplisitt bruken av atomvåpen mot byene Hiroshima og Nagasaki. I oktober 1945 møtte han imidlertid president Truman for å oppfordre Truman til å underlegge atomvåpen internasjonal kontroll for å unngå et farlig atomvåpenkappløp. Truman var uenig. Etter krigens slutt sluttet Oppenheimer seg til den amerikanske atomenergikommisjonen, opprettet for å regulere utviklingen av kjernefysisk teknologi. Som kommisjonsleder motarbeidet han, uten hell, utviklingen av hydrogenbomben og ble senere fratatt sine sikkerhetsklareringer med beskyldninger om at kommunistisk tankesett. Avgjørelsen ble endret etter Oppenheimers død, og prosessene mot han sees på som urettferdige. Senere i livet unngikk Oppenheimer å bli med på oppfordringer om atomnedrustning. 

 

Hva var Manhattanprosjektet?

I 1942 ble Manhattanprosjektet etablert, med kontorer på Manhattan, derav navnet. Prosjektet ble etter hvert utvidet og sysselsatte opptil 130 000 personer ved flere anlegg.

 

Hva sa andre forskere på Manhattanprosjektet om atomvåpen? 

Joseph Rotblat var den eneste forskeren som forlot prosjektet da det ble klart at Tyskland ikke utviklet atomvåpen. I 1995 fikk Joseph Rotblat og Pugwash Conferences on Science and World Affairs Nobels fredspris "for sin innsats for å redusere atomvåpenens rolle i internasjonal politikk og, på sikt, eliminere disse våpnene". I et notat fra like før Trinitytesten ble gjennomført, ble ikke fire forskere fra Manhattanprosjektet enige om dette nye våpenet noen gang burde brukes i krig – eller om det burde teknisk demonstreres og deretter elimineres.

 

Trinitytesten og konsekvensene

(Trinitytesten blir vist i filmen) 

 

Trinitytesten

Trinitytesten ble gjennomført 16. juli 1945 ved Alamogordo Bombing and Gunnery Range, i New Mexico, USA. Sikkerheten var ikke i hovedfokus da det første atomvåpenet noensinne, "Gadget", ble testet: forskerne hadde grovt undervurdert nedfallssonen, brukte få ressurser på å studere  på konsekvensene, og ingen ble evakuert.

 

Konsekvenser for lokalbefolkningen

Lokalbefolkningen som bodde i det som viste seg å være nedfallsoner for Trinitytesten kaller seg Tularosa Basin Downwinders fordi stråling ble ført medvind fra teststedet til der de bodde og levde sine liv. Til tross for at det radioaktive nedfallet 'snødde' over gårdene, hjemmene og brønnene deres, fikk ikke befolkningen vite om testen. Nesten umiddelbart ble skadene synlige. I månedene etter Trinitytesten (august, september og oktober 1945), økte spedbarnsdødeligheten i New Mexico med 56 %, mange som et resultat av sjeldne fødselsskader. Ioniserende stråling er spesielt skadelig for celler som utvikler og deler seg raskt - og påvirker derfor spesielt spedbarn, barn og gravide kvinner. Da myndighetene ble varslet, skjedde det ingenting. Lokalbefolkningen ble overlatt til å håndtere helse- og miljøkonsekvensene alene i flere tiår. De har senere tatt til orde for rettferdighet og kompensasjon. Les mer her.

 

Fakta og myter om atomvåpen 

Når atomvåpen får fokus i media, ser vi at myter ofte gjentas; som for eksempel at atomvåpen avsluttet andre verdenskrig, at kjernefysisk avskrekking gjør at atomvåpen aldri vil bli brukt, osv. Det er sannsynlig at disse mytene vil gjentas også i forbindelse med lanseringen av filmen Oppenheimer. 

Her er ICAN sine svar på noen av de vanligste mytene om atomvåpen (engelsk).