Avtalen om ikkespredning signeres

1. juli 1968: Under ikkespredningsavtalen plikter stater uten atomvåpen seg til aldri å skaffe atomvåpen, og atomvåpenstatene forplikter seg juridisk til å ruste ned