Atomvåpenstatene brukte 1 688 000 NOK i minuttet på atomvåpen

12. juni 2023

Atomvåpenstatene bruker enorme summer på atomvåpen

Kjære ICAN-venner,

1 688 000 norske kroner i minuttet på atomvåpen! Året Russland invaderte Ukraina og brukte trusler om bruk av atomvåpen til å forsøke å presse verden til å ikke hjelpe Ukraina, brukte de ni atomvåpenstatene til sammen 893,5 milliarder norske kroner på atomvåpen.

Russlands invasjon av Ukraina og gjentatte trusler om å bruke atomvåpen har vist den iboende risikoen i atomvåpen og i ideen om kjernefysisk avskrekking. Påstander om at atomvåpen skaper fred og stabilitet er gjort til skamme.

Likevel ser vi at politikere, forsvarsindustrien og tenketanker argumenterte for økt avhengighet av atomvåpen. ICANs nye rapport Wasted: 2022 Global Nuclear Weapons Spending avslører hvordan forskjellige aktører bidrar til å opprettholde mytene rundt atomvåpen.

Gjennom hele 2022 brukte atomvåpenstatene store summer på å utvide og vedlikeholde sine atomvåpenarsenaler. Samtidig fortsatte selskaper som produserer atomvåpen og stater som legitimerer atomvåpen - som Norge - å selge ideen om kjernefysisk avskrekking ved å finansiere tenketanker og lobbyister. Styremedlemmer i selskaper som produserer atomvåpen har dobbeltroller gjennom sine roller i banker som låner ut både til atomvåpenindustrien og til tenketanker som skriver om atomvåpen.

 

Vi er heldigvis mange som jobber mot denne trenden. Flertallet av verdens stater sier nei til atomvåpen. I juni 2022 samlet mer enn seksti statsparter til FNs atomvåpenforbud seg i Wien og vedtok den første handlingsplanen for nedrustning av atomvåpen på over et tiår. Norge må bli med flertallet, ta avstand fra atomvåpen og slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

 

   

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge