Atomvåpen - forebygging er eneste medisin

21. februar 2022

Forebygging er eneste medisin

 

Kjære ICAN-venner,

Når det snakkes om atomvåpen i media, er fokuset sjelden på de konkrete konsekvensene på bakken eller på hvordan helsevesenet er uforberedt på å håndtere en atomvåpeneksplosjon. ICAN internasjonalt har derfor sett nærmere på saken. Rapporten No Place to Hide: Nuclear Weapons and the Collapse of Health Care Systems ser på hvordan sykehus og leger i ti større byer rundt om i verden ville bli påvirket av den umiddelbare konsekvensene av et atomvåpen med en sprengstyrke på 100 kiloton.

Funnene er grufulle:

  • For hver gjenværende sykehusseng og hver overlevende lege vil det være dusinvis, om ikke hundrevis, av hardt skadde pasienter.
  • Menneskene som befinner seg innenfor 4 km i alle retninger fra detonasjonspunktet vil få tredjegradsforbrenninger.
  • Sykehusene vil bli overveldet av antall pasienter. I byen der eksplosjonen skjer, vil det på ett sekund være mange ganger flere pasienter enn antall nye koronatilfeller på landsbasis under toppen av pandemien.

*Selv om Tyskland ikke er en atomvåpenstat, har USA 20 atomvåpen ved Buchel Air Base i Tyskland.

 

Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen. Lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk. Derfor er det så gledelig å se at byer og kommuner i hele Norge tar ansvar og slutter seg til ICAN Cities Appeal.

 

Få din kommune til å ta ansvar i kampen mot atomvåpen.

 

 

 

 

 

Å forby og avskaffe atomvåpen klarer vi bare sammen. Det er du, jeg og vi som skaper den verden vi vil være en del av. Sammen kan vi skape en verden fri for atomvåpen!

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge