Atomtester forbys på Antarktis

1. desember 1959: Antarktistraktaten åpnes for signering. Den bestemmer at «kjernefysiske eksplosjoner og lagring av radioaktivt avfall er forbudt på Antarktis»