Atomeksplosjon i Indiahavet

22. september 1979: En prøvesprengning finner sted over det sørlige Indiahavet utenfor Kapp det Gode Håp. Det antas at sprengningen ble gjennomført av enten Sør-Afrika eller Israel

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.