124 land støttet atomvåpenforbudet i FNs førstekomité

I dagens situasjon, med Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina og Putins trusler om bruk av atomvåpen, har et flertall av verdens land bekreftet sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Forbudet trådte i kraft i januar 2021 og gjør alle aktiviteter relatert til atomvåpen ulovlige. I en avstemning i FN fredag 28.10.22 støttet 124 land en resolusjon som ber om større tilslutning til den historiske traktaten.

Skrevet av Maja Fjellvær Thompson

I en separat avstemning støttet 141 land en resolusjon som sier at atomvåpen har katastrofale humanitære konsekvenser og understreker at «av hensyn til menneskehetens overlevelse må atomvåpen aldri igjen bli brukt, under noen omstendighet».

De ni atomvåpenstatene – USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, Israel, India, Pakistan og Nord-Korea – motsatte seg resolusjonen om FNs atomvåpenforbud, og alle, unntatt India, stemte mot eller avholdende på resolusjonen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Mange av atomvåpenstatenes allierte gjorde det samme basert på deres holdning om at bruk av atomvåpen kan rettferdiggjøres under noen omstendigheter. En bemerkelsesverdig endring var Australias posisjonsskifte, som unnlot å stemme mot resolusjonen om atomvåpenforbudet og stemte avholdende. Dessverre stemte Sverige og Finland imot resolusjonen for første gang.

"I likhet med klimaendringer og pandemier, utgjør den forferdelige risikoen atomvåpen representerer et globalt problem og krever en global respons," sa Beatrice Fihn, leder i ICAN internasjonalt. "Det er derfor i alle staters interesse - og alle staters ansvar - å konfrontere og fordømme trusler om bruk av atomvåpen og å bidra til å forsterke normen mot bruken av dem."

Internasjonal støtte til FNs atomvåpenforbud fortsetter å vokse, med ytterligere ni land som har ratifisert avtalen så langt i 2022 og fem nye land som har signert. Deres handlinger bringer det totale antallet statsparter til 68 og signaturer til 91. I løpet av den siste måneden har mange land uttrykt støtte til forbudet i uttalelser til førstekomiteen i FNs generalforsamling, inkludert alle karibiske, afrikanske og arabiske stater.

 

Foto: ICAN | Seth Shelden