10 atomvåpenseire i 2021

17. desember 2021

Vi har tatt viktige steg i retning av en verden fri for atomvåpen

Kjære ICAN-venner,

Til tross for at 2021 har vært preget av korona, opprustning og økte spenninger, har vi også gjort store fremskritt i kampen mot atomvåpen både i Norge og internasjonalt. FNs atomvåpenforbud har trådt i kraft, Norge skal delta som observatør på statspartsmøtene og flere stater har ratifisert forbudet.

Tusen takk til alle som har bidratt, enten det er gjennom å dele bilder og tekster i sosiale medier, snakke med familie og venner om atomvåpensaken, løfte saken i kommunestyrer eller organisasjoner, eller ved å støtte arbeidet økonomisk. Deres støtte er helt uvurderlig.

10 seire i kampen for en verden fri for atomvåpen i 2021

  1. FNs atomvåpenforbud har trådt i kraft og alle aktiviteter relatert til atomvåpen er nå forbudt under internasjonal lov!
  2. Norge har bekreftet deltakelse på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud
  3. Tyskland har bekreftet at de skal delta på statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud
  4. 7 stater har ratifisert FNs atomvåpenforbud i 2021
  5. Flere finansinstitusjoner har trukket seg ut av atomvåpenindustrien
  6. 7 partier på Stortinget har vedtatt at det bør være et mål for Norge å signere FNs atomvåpenforbud
  7. 19 kommuner har bedt regjeringen ratifisere FNs atomvåpenforbud gjennom å slutte seg til ICAN Cities Appeal i 2021 (Totalt har 61. byer og kommuner sluttet seg til ICAN Cities Appeal)
  8. New York by har sluttet seg til ICAN Cities Appeal
  9. ICAN Norge har fått 5 nye partnerorganisasjoner i 2021
  10. Økte bevilgninger til sivilsamfunn som jobber med nedrustning

Les mer om våre seiere og hvorfor de er viktige her.

   

Fredelig jul og godt atomvåpenfritt nytt år fra alle oss i ICAN Norge.

Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge