Løftet

Dette er løftet de folkevalgte slutter seg til ved å bli med på ICAN Parliamentary Pledge:


«Vi, stortingsrepresentanter som har signert denne appellen, ønsker ikrafttredelsen av FNs atomvåpenforbud velkommen. FNs atomvåpenforbud er et viktig steg for å oppnå målet om en verden uten atomvåpen.

Vi deler bekymringen om de katastrofale humanitære konsekvensene som følger av enhver bruk av atomvåpen, og erkjenner behovet for å eliminere disse umenneskelige og avskyelige våpnene.

Som stortingsrepresentanter forplikter vi oss til å arbeide for at Norge signerer og ratifiserer denne nødvendige traktaten. Å avskaffe atomvåpen gjør verden tryggere for alle, og er essensielt for menneskers helse og sikkerhet.»

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.