Hva kan du gjøre?

Appellteksten

Bokmål: «Byen vår er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen.

Nynorsk: «Byen vår er djupt bekymra for den alvorlege trusselen som atomvåpen utgjer mot lokalsamfunn verda over. Me meiner at innbyggjarane har rett til å leve i ei verd fri for atomvåpen. Ein kvar bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattande og langvarige konsekvensar for menneske, samfunn og miljø. Derfor støttar me FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrar den norske regjering til å bli ein del av avtalen.»

Gjennom ICAN Cities Appeal kan du som innbygger eller din organisasjon bidra til en verden fri for atomvåpen. Ved å diskutere atomvåpen lokalt, tar vi tak i spørsmålet der konsekvensene av bruk faktisk oppleves, i byer og lokalsamfunn verden over.