Hva innebærer FNs atomvåpenforbud?

FNs atomvåpenforbud er en omfattende og god avtale som forbyr alle former for parters tilknytning til atomvåpen. Både atomvåpenstater og ikke-atomvåpenstater kan slutte seg til traktaten.

FNs atomvåpenforbud:

Forbyr atomvåpen og aktivitet relatert til atomvåpen. Det er ulovlig for parter å ta del i noen form for aktivitet som er relatert til atomvåpen. Traktaten forbyr bruk, utvikling, testing, produksjon, fremstilling, anskaffelse, oppbevaring, lagring, overføring, mottak, trussel om å bruke, utplassere, installere og distribuere atomvåpen. (Artikkel 1).

Forbyr enhver assistanse ved forbudte handlinger. Det er ulovlig for traktatparter å engasjere seg og delta i militære forberedelser relatert til atomvåpenbruk, finansiering av atomvåpen og fremstilling av disse, samt å tillate transport av atomvåpen gjennom territorielt hav og/eller luftrom. (Artikkel 1).

Sikrer at parter med atomvåpen ruster ned. Avtalen krever at statsparter med atomvåpen destruerer sine atomvåpen og atomvåpenprogram. Atomvåpenstater kan gjøre dette på to måter. De kan slutte seg til traktaten etter å ha rustet ned, men de kan også slutte seg til traktaten før nedrustning er gjennomført dersom de fremlegger en tidsplan for hvordan nedrustning skal foregå. Tidsplanen må godkjennes og nedrustningen må skje på en verifiserbar og irreversibel måte. Også stater som oppbevarer andre staters atomvåpen på sitt territorium må få disse fjernet (Artikkel 4).

Inneholder bestemmelser relatert til verifikasjon og sikkerhetskontroll som skal sikre at partene følger sine forpliktelser. Traktaten krever verifiserbar, tidsbestemt, transparent og irreversibel nedrustning av atomvåpen, samt nedleggelsen av atomvåpenprogrammer. Den krever også at partene opprettholder og/eller tiltrer internasjonale avtaler som omhandler sikkerhetskontroll (safeguards). Avtalen tillater at bestemmelser vedrørende sikkerhetskontroll kan styrkes over tid, og hindrer svekkelsen av slike bestemmelser (Artikkel 3 og 4).

Pålegger parter å bistå med assistanse til offre etter bruk og testing av atomvåpen, samt med opprydding etter forurensing ved bruk og testing av slike våpen. Traktaten forplikter også parter å bistå i arbeidet med implementeringen av traktaten internasjonalt, samt å møtes med jevne mellomrom for å vurdere traktatens fremgang. I tillegg forplikter traktaten partene til å oppfordre andre ikke-parter til å tiltre.


Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share