Fakta om forbudet

Den 7.juli 2017 ble FN-traktaten for et forbud mot atomvåpen vedtatt i FN da 122 stater stemte for avtalen. Det historiske vedtaket har allerede rukket å få 70 signaturer og 23 ratifiseringer. Her er noen kjappe fakta om veien mot forbudet:

 • I 2016 besluttet FNs generalforsamling å starte forhandlinger i 2017 om en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen og legger til rette for å avskaffe dem, på linje med andre forbud mot masseødeleggelsesvåpen, slik som kjemiske og biologiske våpen.
 •  Forhandlingene skjedde i løpet av to runder i FN. Den første runden av forhandlingene fant sted i New York fra 27.-31. mars 2017.
 • Den 22. mai 2017 ble utkastet til FN-avtalen som skal forby atomvåpen offentliggjort.
 • Andre runde av forhandlingene fant også sted i New York fra 15. juni -7. juli 2017
 • 7.juli 2017 endte forhandlingene i et historisk vedtak om å forby atomvåpen. 122 stater stemte for avtalen.
 • FN åpnet for signering 20. september i New York. 50 stater signerte forbudet allerede første dagen.
 • Forbudsavtalen trer i kraft og blir gjeldende folkerett når 50 stater har ratifisert forbudet.
 • Norge deltok ikke på forhandlingene og har valgt å boikotte avtalen sammen med de ni atomvåpenstatene og de fleste NATO-land. Det er veldig sjeldent Norge aktivt boikotter FN-forhandlinger.
 • Kun Nederland deltok i forhandlingene som eneste NATO-land. Det samme gjorde Sverige.
 • 6. oktober kunngjorde den norske Nobelkomité at ICAN er vinner av Nobels fredspris 2017.
 • FN-traktaten som forbyr atomvåpen har vært et direkte resultat av det såkalte humanitære initiativet, som startet med en konferanse i Oslo i 2013 under den forrige regjeringen. Det humanitære initiativet fikk flertallet av statene i FN til å innse at en unngåelig kjernefysisk katastrofe rykker stadig nærmere.

Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share