Produksjon av atomvåpen

Produksjon av det eksplosive materialet som brukes i atomvåpen – høyanriket uran og separert plutonium – er skadelig for helse og miljø.

­­Atomvåpen får sin eksplosive kraft fra uran og/eller plutonium, hvorav sistnevnte er et biprodukt fra atomreaktorer. Produksjon av begge substanser gir vidtrekkende forurensning av miljøet og er skadelig for men­neskers helse.

 

Uranutvinning

Uran, dets radioaktive ned­brytningsprodukter, og andre substanser som frisettes ved urangruvedrift og prosesser­ing, kan forårsake sykdom hos gruvearbeiderne, arbeiderne i atomindustrien og folk som bor i nærheten. Mer enn 70 % av verdens uran utvinnes fra om­råder bebodd av urbefolkninger. Store avfallshauger gir langvarig radioaktiv og kjemisk forurensning. Ingen urangruve noe sted i verden er blitt fullstendig renset etter at driften har opphørt. Naturlig uran må anrikes for å kunne brukes i sivil kjernekraftproduksjon og atomvåpen. Ethvert anlegg som kan anrike uran til reaktorgrad kan også anrike det til våpengrad.

Atomreaktor

Plutonium er produsert fra uran i atomreaktorer. Militære og sivile atomprogrammer er ofte nært knyttet til hverandre. De fleste tilfeller av spredning av atom-våpen de senere år har skjedd fra tilsynelatende fredelige program-mer. Utslipp av radioaktivitet kan komme fra atomreaktorer og avfallsdammer – hvilket betyr at enhver reaktor av mange ses på som en kjempestor skitten bombe. Atomulykker, som Tsjernobyl i 1986 og Fukushima i 2011, vil i det lange løp forårsake et stort antall kreftdødsfall.

 

 

Nuclear fuel chain


Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share