Stortinget ber regjeringen jobbe for atomvåpenforbud

I dag ble representantforslaget om at Norge skal jobbe for et forbud mot atomvåpen debattert på Stortinget. Alle partier unntatt Høyre og Frp ga et tydelig signal til utenriksminister Børge Brende: Det forventes at regjeringen følger opp flertallsmerknadene som sier at Norge må ta en pådriverrolle i arbeidet for et forbud mot atomvåpen.

Representantene fra Høyre uttrykte misnøye over at det ikke var full enighet i norsk utenrikspolitikk. –Saken er snarere at Høyre og Frp representerer et mindretall som ikke ønsker å ta ansvar i atomvåpensaken, sier Anne Marte Skaland, daglig leder i ICAN Norge. Det hjelper ikke å bare prate om visjonen om en verden uten atomvåpen. Skal målet om en atomvåpenfri verden bli en realitet, trenger vi et forbud mot atomvåpen. Venstre, SV, Senterpartiet, Krf, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne erkjenner dette og forventer at Børge Brende følger opp.

 

Ønsker at Norge tar en pådriverrolle for forbud

I komitémerknadene som er støttet av et klart Stortingsflertall står det: «Flertallet mener kampen for et internasjonalt forbud mot atomvåpen trenger at flere land påtar seg en aktiv pådriverrolle. Norge bør være blant disse landene.» Merknader som blir vedtatt av et flertall på Stortinget skal i henhold til Norges parlamentariske tradisjon følges opp av regjeringen. Screen Shot 2015-06-12 at 10.37.41

Under debatten kom det fram en tydelig forventning fra Stortinget om at utenriksministeren følger merknadene, blant annet fra Arbeiderpartiets representanter: -Vi forventer at regjeringen hører på flertallet og tar lederrollen for et forbud mot atomvåpen, sa Åsmund Aukrust. -Jeg forutsetter at utenriksministeren følger opp det som ligger i flertallsmerknadene, sa Marit Nybakk. Stortingsrepresentant fra Venstre, Sveinung Rotevatn fastslo: -Jeg legger til grunn at regjeringen ikke bryter den viktige tradisjonen om å følge flertallsmerknader fra Stortinget.

 

Etterlyser svar fra Brende

Til tross for en rekke oppfølgingsspørsmål fra Venstre, SV, Senterpartiet, Krf og Arbeiderpartiet, ville ikke Brende svare på om regjeringen vil følge opp flertallsmerknadene. Han gjentok at regjeringen mener at det ikke er grunnlag for å jobbe for et forbud mot atomvåpen pga våre forpliktelser i NATO.

Screen Shot 2015-06-12 at 10.11.39

Børge Brende argumenterte også med at Ikkespredningsavtalens (NPT) tilsynskonferanse viste at det ikke er politisk grunnlag for å forhandle fram et forbud. -Brendes beskrivelse av NPT-konferansen er feil, sier Skaland. Det var nettopp støtten til et forbud mot atomvåpen som dominerte statenes innlegg under konferansen. 109 stater, over halvparten av FNs medlemsland, har forpliktet seg til å jobbe for et forbud mot atomvåpen gjennom det humanitære løftet. Det er et tydelig politisk grunnlag.

ICAN Norge forventer at regjeringen følger Stortingsflertallet og tar en pådriverrolle i arbeidet for et forbud mot atomvåpen. NPT-konferansen viste i mai at en avtale som forbyr atomvåpen er helt nødvendig for å få til nødvendig nedrustning av atomvåpen. Vi har ventet på at NPT-avtalen skal føre til nedrustning i 45 år tid, vi kan ikke risikere å vente lenger.

 

12. juni 2015

 

For ytterligere informasjon og kommentarer, kontakt daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland på mob. 975 73 517, eller rådgiver Sigrid Z. Heiberg på mob. 406 41 077

 

Tags: , ,Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share