Nuclear Weapons Ban Monitor er lansert!

Norsk Folkehjelp og ICAN internasjonalt lanserte denne uken forskningsprosjektet Nuclear Weapons Ban Monitor under Generalforsamlingen i FN i New York. Ban Monitor skal måle og rapportere fremgangen til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. I en tid hvor faren for bruk av atomvåpen er større enn under den kalde krigen, og hvor atomvåpenstater og deres allierte aktivt motarbeider atomvåpenforbudet, blir denne overvåkingsmekanismen et viktig verktøy.

Rapporten plasserer Norge i kategorien «hidden nuclear state» eller «nuclear weapons endorsing state». Norge havner her fordi vi i dag godtar at andre NATO-stater har og truer med å bruke atomvåpen på Norges vegne. Norge tilhører et mindretall av stater som er med på å legitimere atomvåpen og dermed også skjerme atomvåpenstater for diplomatisk press og stå i veien for nedrustning.

Ban Monitor viser FN-traktaten som forbyr atomvåpen har flere tilslutninger etter ett år enn noen andre avtaler som regulerer masseødeleggelsesvåpen hadde etter samme tid. Atomvåpenforbudet gjør det så langt bedre enn både forbudet mot kjemiske våpen (CWC), forbudet mot biologiske våpen (BWC), prøvestansavtalen (CTBT) og ikkespredningsavtalen (NPT).  Per oktober 2018 har 69 land signert og 19 ratifisert atomvåpenforbudet. Forbudet trer i kraft og gjelder som internasjonal rett når 50 land har ratifisert. Det kan skje allerede neste år. Norge vil da basere sin sikkerhet på et våpen som er ulovlig etter folkeretten.

Les rapportens oversikt over Norge.

Her kan du også lese en oppsummering av det viktigste innholdet i rapporten.

Her er tilgang til hele Ban Monitor 2018. Følg også @BanMonitor på Twitter.Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share