Grunn 6: Forbud er første skritt

Atomvåpen er et masseødeleggelsesvåpen som vil forårsake en enorm humanitær katastrofe dersom det brukes igjen. At det fortsatt ikke finnes noe universelt forbud mot atomvåpen blir beskrevet som et hull i folkeretten. Andre våpen som ikke skiller mellom sivile og stridende, er for lengst forbud. Forbudet mot biologiske våpen kom i 1972, forbudet mot kjemiske våpen kom i 1993, forbudet mot landminer kom i 1997 og forbudet mot klasevåpen kom i 2008.

En vanlig innvending mot atomvåpenforbud, er at et forbud ikke vil garantere for at atomvåpen avskaffes. Det er imidlertid ingen som hevder at et forbud har en slik garanti, eller at et forbud automatisk vil føre til nedrustning av atomvåpen. Imidlertid er det gode grunner til å tro at et forbud mot atomvåpen vil legge press på atomvåpenstatene og på sikt få dem til å ruste ned. For det første vil et forbud ha normdannende konsekvenser – å ha atomvåpen vil stigmatiseres. Videre vil det bli forbudt å produsere atomvåpen, investere i atomvåpenproduksjon og å frakte atomvåpen i alle statene som slutter seg til forbudsavtalen. Dette vil gjøre det langt dyrere, vanskeligere og mindre attraktivt for atomvåpentatene å fortsette å satse på atomvåpen.

Det har blitt skrevet en lang rekke brosjyrer, artikler, rapporter og kronikker som forklarer hvorfor et forbud mot atomvåpen er en avgjørende brikke for å oppnå en atomvåpenfri verden. Her er et lite utvalg:

The Logic of Banning Nuclear Weapons, Beatrice Fihn (ICAN)

The ban treaty: An interim step, but politically profoundav Joelien Pretorius (University of Western Cape)

Pathways to nuclear disarmament: delegitimising nuclear violenceNick Ritchie (University of York)

Germany: In defense of nuclear weapons?Leo Hoffmann-Axthelm (ICAN)

A treaty banning nuclear weapons, av Reaching Critical Will og Article 36

Banning nuclear weapons: an effective measure for disarmament, av Ray Acheson (Reaching Critical Will)

FB cover 6Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share