Grunn 2: Vi har bare én klode

Når vi snakker om konsekvenser av atomvåpen, snakker vi oftest om det som skjer i en by etter at den har blitt utsatt for et atomvåpenangrep. Atomvåpen kan imidlertid ha langt mer omfattende konsekvenser dersom det brukes flere av dem. En begrenset atomkrig kan medføre globale klimaendringer og sultekatastrofe. En fullskala atomkrig vil bety slutten på sivilisasjonen slik vi kjenner den. Atomvåpen er det eneste mennesker har funnet opp som er i stand til å ødelegge alt avansert liv på jorda i løpet av relativt kort tid.

I 1982 publiserte klimaforskeren og Nobelprisvinneren Paul Crutzen en studie av mulige virkninger av en storstilt atomkrig mellom USA og den gang Sovjetunionen. I følge Crutzen og andre forskere på dette feltet vil en fullskala atomkrig medføre at store meninger røyk og støv virvles opp fra de bombede byene. Konsekvensen blir at sollyset stenges ute og det globale klimaet vil endres dramatisk. Noe som igjen vil få store konsekvenser for verdens matvareproduksjon. Alle mennesker på jorden vil kunne rammes av sult, forgiftning og kulde. Selv om støvskyene vil forsvinne etter noen år, vil det være liten sannsynlighet for at mennesker skal kunne overleve den mørklagte perioden. Det vil i hvert fall bety slutten på vår sivilisasjon slik vi kjenner den. Les mer på nettstedet Lær om atomvåpen.

Siden 2007 har det blitt publisert flere studier av en tenkt atomkrig mellom Pakistan og India. Forskerne har sett på hvordan klimaet ville blitt påvirket dersom disse landene avfyrte til sammen hundre atomvåpen av Hiroshima-størrelse. I 2013 publiserte Ira Helfand artikkelen Nuclear famine: Two billion people at risk hvor han konkluderer med at opp til to milliarder mennesker vil risikere å sulte etter en slik atomkrig. Sot og støv fra bombingen vil hindre 10 prosent av sollyset i å nå jordens overflate. Over hele verden vil vekstsesongene bli forkortet og matvareproduksjonen vil synke dramatisk.

Nettopp det at ingen kan vinne en atomkrig, blir brukt som argument for at atomvåpen aldri vil bli brukt igjen. Å bruke atomvåpen mot en annen atomvåpenstat, er som å ta selvmord. Ingen rasjonell aktør vil gjøre dette. Problemet med dette resonnementet er at det ikke tar høyde for teknisk svikt, for menneskelige uhell eller for at en opphetet situasjon kan utløse atomkrig. Så lenge atomvåpen finnes, vil det ubestridelig være en mulighet for at de kan bli brukt. ICAN mener dette er en uakseptabel risiko og jobber derfor for at atomvåpen skal forbys og avskaffes så fort som mulig. Det vil ta tid å avskaffe atomvåpen, desto viktigere er det å komme i gang. Heldigvis starter forhandlingene om et forbud mot atomvåpen i FN 27. mars. Bli med på laget, registrer deg på nuclearban.org!

FB cover 4Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • bankimoon

   “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • yokoono

   “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • jodywilliams

   “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • desmondtutu

   “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • herbiehancock

   “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • hansblix

   “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • dalailama

   “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share