nukefreenow

Argumenter for et forbud

Tiden er inne

Et diplomatisk jordskjelv brøt ut da USAs president Barack Obama for snart to år siden tok til orde for en verden fri for atomvåpen. Aldri før har en amerikansk president konfrontert atomvåpentrusselen med større troverdighet og overbevisning. Aldri før har den kalde krigens gamle hauker blitt satt så grundig til side. Obamas tale har åpnet et mulighetsrom. Ikke siden atomvåpnene med blodig konsekvens ble introdusert for verdens sivilbefolkning i Hiroshima i 1945 har vi vært nærmere målet om et verden fri for disse våpnene.
The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er en global kampanje som arbeider for å få verdens stater til umiddelbart å starte multilaterale forhandlinger om et endelig forbud mot atomvåpen. Kampanjen samler støtte blant individer, politikere, bedrifter og andre sivilsamfunnsaktører i mer enn 60 land, og oppfordrer dem til å gripe den historiske muligheten vi står overfor.

Budskapet er enkelt: La oss sørge for at 2000-tallet ikke går ned som en av verdenshistoriens tapte muligheter. La oss gjøre hva vi kan, mens det ennå er fred mellom stormaktene, for at atomvåpen forblir det forrige århundrets problem. La oss ikke kaste bort muligheten, men vise at vi er smartere og mer siviliserte enn den kalde krigens panikkmakere. La oss starte forhandlinger om et endelig forbud mot atomvåpen nå.

 

Problemet

Ni land har idag tilsammen 20 500 atomvåpen. USA og Russland har omtrent 2000 av sine våpen i såkalt høy beredskap, hvilket vil si at de kan skytes ut i løpet av få minutter. De fleste av disse våpnene har mange ganger mer sprengkraft enn atombombene som ble sluppet over Japan i 1945.

Ett enkelt atomstridshode vil kunne drepe millioner av mennesker. Atomvåpenstatenes motvilje mot å ruste ned har økt sjansen for at andre land eller terrorister vil skaffe seg slike våpen. Jo flere som har fingeren på utløserknappen, jo mer utrygg vil verden bli. Den eneste garantien mot spredning og bruk av atomvåpen er full avskaffelse.

Lederne i noen atomvåpenstater har nylig gitt uttrykk for en visjon om en atomvåpenfri verden. USA, Kina, India, Storbriannia og Russland snakker alle varmt om denne visjonen.
Samtidig sier disse lederne at så lenge atomvåpen finnes, vil de forbeholde seg retten
til å ha disse våpnene i sine arsenaler. Atomvåpenstatene fortsetter å bruke milliarder på å modernisere sine atomvåpen – penger som kunne blitt brukt på helse, utdannelse og andre livsviktige tjenester. Til tross for at de er juridisk forpliktet til å gjøre det, har atomvåpenstatene ennå ikke lagt en plan for hvordan de skal nå målet om en atomvåpenfri verden.

Denne situasjonen av kollektiv avmakt må løses dersom atomvåpenstatenes visjon om en verden fri for atomvåpen ikke skal gå ned som en av verdenshistoriens tapte muligheter. Det er nødvendig at noen tar ansvar for å sørge for at atomvåpnenes visjoner ikke forblir velmenende retorikk, men reflekteres i konkret handling.

 

Løsningen

Vi må gjøre den nye støtten for et endelig forbud mot atomvåpen politisk relevant. Meningsmålinger viser at et stort flertall av verdens befolkning støtter tanken om et forbud mot atomvåpen. Vår utfordring består i å gjøre det sterke ønsket om økt sikkerhet og respekt for humanitære prinsipper om til handling.

En avtale som forbyr atomvåpen vil bygge på ikkespredningsavtalen (NPT) fra 1968. Til tross for gjentatte forsøk på å forbedre den, har denne avlaten vist seg å mangle de mekanismene som trengs for å nå og bevare en verden fri for atomvåpen. Det er nå over førti år siden NPT trådte i kraft. Men en omfattende prosess for full avskaffelse av atomvåpen har ennå ikke startet. Skritt-for-skritt-tilnærmingen til atomnedrustning har vist seg å være utilfredsstillende.

Med en økende spredningstrussel og med atomvåpenstatenes motvilje mot å ruste ned, er det på høy tid å finne en ny vei med et klart mål. Atomvåpen må forbys, akkurat som man har forbudt andre umenneskelige våpen tidligere.


Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • bankimoon

   “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • yokoono

   “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • jodywilliams

   “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • desmondtutu

   “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • herbiehancock

   “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • hansblix

   “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • dalailama

   “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share