Hva traktaten gjør

FN-traktaten som forbyr atomvåpen er en omfattende og god avtale som forbyr alle former for tilknytning til atomvåpen. I tillegg inneholder avtalen en rekke positive forpliktelser, som for eksempel assistanse til ofre av bruk og testing av atomvåpen.

Traktaten er åpen for alle land å tilslutte seg, både de med og uten atomvåpen. Stater som har atomvåpen har to muligheter: enten kan de slutte seg til FN-traktaten etter å ha destruert sine atomvåpenlagre, eller så kan de slutte seg til atomvåpenforbudet for å så fremlegge en tidsbegrenset plan for hvordan destruksjonen skal skje. For at denne planen skal godkjennes må destruksjonen skje på en verifiserbar og irreversibel måte, og med internasjonale sikkerhetskontrollbestemmelser (safeguards) for å se at stater følger sine forpliktelser.

Her følger en kort oppsummering av forbudstraktaten:

Forbyr atomvåpen på en omfattende og helhetlig måte, som også forbyr aktivitet relater til atomvåpen. Det vil være ulovlig for parter å ta del i noen form for aktivitet som er relater til atomvåpen. Det forbyr bruk, utvikling, testing, produksjon, fremstilling, anskaffelse, oppbevaring, lagring, overføring, mottaking, trussel om å bruke, utplassering, installering og distribusjon av atomvåpen. (Artikkel 1).

Forbyr enhver assistanse med forbudte handlinger. Forbudet forbyr assistanse med forbudte handlinger, og bør forstås som et forbud mot at stater kan engasjere seg og delta i militære forberedelser og planlegging av bruk av atomvåpen, finansiering av atomvåpens utvikling og fremstilling, eller å tillate transitt av atomvåpen gjennom territorial hav eller luftrom. (Artikkel 1).

Skaper en vei for deltakende atomvåpenstater til å eliminere sine våpen, lagre og atomvåpenprogrammer. Det krever at stater med atomvåpen som signerer traktaten fjerner atomvåpen fra deres operasjonelle status og ødelegger dem og deres programmer. Dette vil skje i trå med en plan som er levert for godkjenning. Det krever også at stater som har andre lands atomvåpen på deres territoriet, å få dem fjernet. (Artikkel 4).

Verifisering og sikkerhetskontrollbestemmelser for at stater følger sine forpliktelser. Avtalen krever en verifiserbar, tidsbestemt, åpen og irreversibel destruksjon av atomvåpen og atomvåpenprogrammer, og krever vedlikehold og/eller implementering av internasjonale avtaler om sikkerhetskontrollbestemmelser (safeguards). Avtaler tillater at sikkerhetskontrollbestemmelser kan bli sterkere over tid og forbyr svekking av dette regimet. (artikkel 3 og 4).

Krever offer og internasjonal assistanse og opprydding av miljø. Traktaten krever at stater assisterer ofre av bruk og testing av atomvåpen, og krever opprydding av forurenset miljø. Traktaten forplikter også statene å sikre internasjonal assistanse for å støtte implementeringen av traktaten. Teksten krever at stater signerer traktaten, og oppfordrer andre til å gjøre det samme, samt å møtes jevnlig for å vurdere fremgang.


Back to Top ↑
 • Motta ICANs nyhetsbrev

  ICAN sender ut regelemessige oppdateringer om vårt arbeid for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Skriv inn ditt navn og e-postadresse for å motta ICANs nyhetsbrev.

Fakta

  • “Jeg hilser ICAN for å arbeide med slikt engasjement og kreativitet for en atomvåpenfri verden.”

   Ban Ki-moon FNs generalsekretær

  • “Vi kan gjøre det sammen. Med din hjelp vil vår stemme bli sterkere. Imagine peace.”

   Yoko Ono Artist

  • “Stater sier at et forbud mot atomvåpen er usannsynlig. Ikke tro på dem. De sa det samme om et forbud mot landminer.”

   Jody Williams Nobelprisvinner

  • “Nobelprisvinner: “Med din støtte kan vi ta ICAN til målet – hele veien til null atomvåpen.”

   Desmond Tutu Nobelprisvinner

  • “Fordi jeg ikke kan tolerere disse grusomme våpnene, støtter jeg ICAN helhjertet.”

   Herbie Hancock Jazzmusiker

  • “Jeg er stolt av å støtte den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen.”

   Hans Blix Våpeninspektør

  • “Jeg kan forestille meg en verden uten atomvåpen, og jeg støtter ICAN.”

   Dalai Lama Nobelprisvinner


  Bookmark and Share