Ni land har tilsammen minst 16 000 atomvåpen.

De fleste av disse er langt kraftigere enn atombombene som ble sluppet over Japan i 1945. Dersom ett enkelt atomstridshode detoneres over en stor by vil den kunne drepe flere millioner mennesker.

Atomvåpenstatenes motvilje mot å ruste ned har økt sjansen for at andre stater eller ikke-statlige aktører skaffer seg slike våpen. Den eneste garantien mot spredning og bruk av atomvåpen er full avskaffelse.  

Finn ut hvem som har atomvåpen
Gjør noe med atomvåpenproblemet!

Klikk på et land for å finne ut om landet har atomvåpen

  • Country Name
    Select a country
  • Nuclear Weapons?
    N/A
  • Size of arsenal
    N/A

for å få en komplett oversikt over hvem som har atomvåpen, og finn hvordan du kan bidra til å løse atomvåpenproblemet.

Oversikt over land med atomvåpen

USA og Russland har omtrent 1800 av sine atomvåpen i høy beredskap. Det vil si at de står klare til å skytes ut i løpet av minutter. Russland har det største arsenalet, mens USA bruker mer penger på sitt atomvåpenarsenal enn alle andre land til sammen.


*****Russland
****USA
***Frankrike
***Kina
***Storbritannia
**Pakistan
**India
*Israel
*Nord-Korea

Fem europeiske land har utplassert amerikanske atomvåpen på sin jord som en del av NATOs atomvåpenstrategi. I tillegg ligger Japan, Sør-Korea, Australia og alle NATOs medlemsstater under USAs atomvåpenparaply og er dermed med i en atomvåpenallianse.

Land som har atomvåpen på sin jord

Land i atomvåpenallianse


Belgia, Tyskland, Italia, Nederland, Tyrkia


Albania, Australia, Canada, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Hellas, Ungarn, Island, Japan, Latvia, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Spania

Hva kan du gjøre?

Østerrike har kunngjort en erklæring, «Austrian Pledge», hvor de lover å samarbeide med andre stater for at atomvåpen stigmatiseres, forbys og avskaffes. Det er viktig at Norges utenriksminister, Børge Brende, støtter dette initiativet. Hjelp oss å si ifra til ham!

Hvorfor er Østerrikes løfte viktig?
Siden 2013 har verdens stater møttes på tre store konferanser for å snakke om humanitære konsekvenser av atomvåpen. Nå er det på tide å gå fra prat til handling!

Dersom mange stater slutter seg til «Austrian Pledge», kan det danne grunnlaget for forhandlinger om et forbud mot atomvåpen.


Si ifra til utenriksministeren!

Ni land har til sammen mer enn 16 000 atomvåpen

De fleste av disse er langt kraftigere enn atombombene som ble sluppet over Japan i 1945. Dersom ett enkelt atomstridshode detoneres over en stor by vil den kunne drepe millioner av mennesker.
Atomvåpenstatenes motvilje mot å ruste ned har økt sjansen for at andre stater eller ikke-statlige aktører skaffer seg slike våpen. Den eneste garantien mot spredning og bruk av atomvåpen er full avskaffelse.  

Oversikt over land med atomvåpen
Russland
USA
Frankrike
Kina
Storbritannia
Pakistan
India
Israel
Nord-Korea

Fem europeiske land har utplassert amerikanske atomvåpen på sin jord som en del av NATOs atomvåpenstrategi. I tillegg ligger Japan, Sør-Korea, Australia og alle NATOs medlemsstater under USAs atomvåpenparaply og er dermed med i en atomvåpenallianse.

Hva kan du gjøre?

Siden 2013 har verdens stater møttes på tre store konferanser for å snakke om humanitære konsekvenser av atomvåpen. Nå er det på tide å gå fra prat til handling!
Dersom mange stater slutter seg til «Austrian Pledge», kan det danne grunnlaget for forhandlinger om et forbud mot atomvåpen.E-post!
Del på Facebook